fredag 12. oktober 2018

Sak om barnefordeling? Da kan du få gratis advokat

Barnefordeling? Få en gratis advokat.
Juridiske tvister om barnefordeling oppstår når to parter skilles eller flytter fra hverandre og man ikke blir enige med hverandre om barnets eller barnas bosted eller fordeling av bosted.

Slike saker kan være tunge emosjonelt, særlig etter et samlivsbrudd og siden det i tillegg ofte dreier seg om egne barn eller felles barn. For mer informasjon om barnefordeling og barnerett se denne siden.

Så når man har en foreldretvist om barnefordeling er det siste man trenger økonomiske problemer med stadig flere advokatregninger på toppen av andre problemer. Heldigvis har man i Norge en ordning om fri rettshjelp, eller gratis advokat, i saker om barnefordeling.

Barnefordeling kan også dreie seg om hvem av partene som skal ha foreldreansvaret, det vil si det juridiske ansvaret for barnet med alt det innebærer.

Det er endel vilkår som må være tilstede for at man har krav på gratis advokat, du kan sjekke nettsiden Gratis-advokat.no for mer informasjon.