tirsdag 28. september 2021

Storebrand Bank justerer rentene på boliglån

Storebrand.
Storebrand øker flytende rente på boliglånsrenten. Flytende rente justeres opp med 0,25 prosentpoeng.

- Som en konsekvens av renteendringen til Norges Bank, justerer vi nå boliglånsrenten. Selv etter denne justeringen, vil vi kunne tilby konkurransedyktig rente til våre kunder, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Renten økes med inntil 0,20 prosentpoeng på innskudd.

For nye boliglån gjelder ny flytende rente fra og med 30. september. Renteendring på innskudd og for eksisterende boliglån gjøres gjeldende fra og med 18. november. 

mandag 20. september 2021

Depositumsgaranti tar helt av

Tryg depositumsgaranti.
Ordningen med depositumsgaranti har tatt helt av. I august i år har økningen vært på 300 prosent sammenlignet med august for to år siden, melder Tryg Forsikring. Det er flest studenter som benytter seg av ordningen hvor leietaker betaler for å slippe depositum.

– Det blir mer og mer vanlig at leietakere bruker en depositumsgaranti fremfor å stille med depositumet selv. Ved å betale en engangskostnad på 14 prosent av depositumet slipper studenter og andre leietakere å binde opp penger til depositum. Tryg overtar da som garantist for at utleiere får dekket eventuelle tap i leieforholdet, for eksempel ved skyldig husleie, skader eller utgifter til utkastelse, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Depositumsgaranti er ikke en forsikring, men en selvskyldnergaranti. Er for eksempel depositumet 30.000 trenger leietaker kun å betale 4200 kroner i en engangskostnad.

– Enkelt sagt betaler leietaker for at vi skal være deres garantist for et avtalt depositumsbeløp. Det kan være mange grunner til at studenter ikke ønsker å binde opp penger i et depositum, og vi ser at både leietakere og utleiere er fornøyd med ordningen. Garantien er regulert av husleieloven hvor utleiere ikke kan kreve husleie for mer enn 6 måneders leie som sikkerhet. Ordningen som selges via hybel.no fungerer også slik at utbetalinger gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker, sier han.

Tall fra SSB viser at 35,8 prosent av 19 til 24-åringer var i høyere utdanning i fjor, og i år har nylig over 300.000 studenter startet studier ved landets universiteter og høyskoler. 

tirsdag 14. september 2021

Klarna dobler tiden for fakturakjøp for å redusere risikoen for purregebyr

Klarna kreditt.

Klarna mer enn dobler nå tiden for fakturakjøp, den mest populære betalingsløsningen deres, fra 14 til hele 30 dager. Målet er å redusere andelen som mottar purregebyr ytterligere, og gi forbrukerne enda mer fleksibilitet.

Produktforandringen er en del av Klarnas arbeid for å sette en ny standard i kredittbransjen, og mer bærekraftige betalinger for netthandelen.

– Selv om andelen Klarna-fakturaer som mottar purregebyr har gått ned med 45 prosent de siste årene, har vi stor tro på at en lengre gebyr- og rentefri betalingsperiode ytterligere kan få dette nedover. Inkassoandelen er også synkende og er nå nede på 0,5 prosent. Ambisjonen vår er helt klar: Andelen Klarna-kunder som får purregebyr eller inkasso skal videre nedover. Dette er negative inntekter som vi ikke ønsker, sier Norgessjef i Klarna, Geir Østby.

Pilottester som Klarna har fått utført hos utvalgte forhandlere over hele Norden viser at en forlenget betalingsperiode- fra dagens 14 dager til 30 dager, reduserte andelen purregebyr med hele 33 prosent. I tillegg viste testene at antall inkassosaker gikk ned.

For mange kunder betyr produktendringen også at betalingsperioden forlenges over en lønnsutbetaling.

Ifølge en representativ undersøkelse som YouGov har utført på vegne av Klarna, oppgir nesten 1 av 8 nordmenn (12 %) at de innimellom eller ofte har fått et purregebyr etter å ha betalt for sent for ett nettkjøp. Aldersgruppen som opplever dette oftest, er de mellom 40 og 49 år.

Den vanligste grunnen til at de ikke betalte i tide var at de glemte å betale (56 %).

På spørsmål om hva som skal til for ikke å gå glipp av fremtidige betalingsfrister, oppgir 15 prosent av de spurte at de ønsket seg lengre betalingsfrister.

– Sammen med enda flere påminnelser om å betale, som vi også innfører, er det en kjensgjerning at lengre betalingsfrist gir forbrukerne en enda mer fleksibel betaling og, som pilottestene viser oss, færre purregebyr, sier Østby.

Mottakelsen som den forlengede betalingsperioden har fått av forbrukerne som har deltatt i pilottestene, har vært veldig positiv. Det tror en av Norges store netthandelsaktører også vil være tilfelle fremover.

– For Blivakker og Netthandelen er vårt mål å gjøre «kunder til fans». Derfor jager vi hele tiden etter å skape en stadig bedre handleopplevelse. For kunder som velger å betale etter at de har mottatt varene vil selve betalingen ofte være siste del av handelen. Da er det helt avgjørende for oss at kundene våre sitter med en god opplevelse av betalingsprosessen. Vi er overbevist om at kundene våre vil sette pris på at vi nå sammen med Klarna øker fleksibilitet ved å gå fra 14 dager til 30 dager på «kjøp nå, betal senere», sier administrerende direktør i Brandsdal Group, Kolbjørn Ertzeid.

Det siste året har Klarna arbeidet for å synliggjøre utfordringene i kredittbransjen. I den forbindelse er det gjort en omfattende kartlegging av kredittmarkedet i Norden, der selskapet spesielt har synliggjort vilkårene for forbrukere som handler på nett, både hos Klarna og hos konkurrentene.

Dobbelt betalingstid er bare en av flere produktforbedringer som Klarna nå innfører. Ambisjonen er å sette en ny standard, med et fokus på bærekraft, for hele kredittbransjen.

Ny rapport fra Norges Bank: Nå blir det økt rente

Økt rente på boliglån.
Regionalt nettverk i Norges Bank viser en bred oppgang i norsk økonomi.

– Rapporten gir Øystein Olsen alle argumentene han trenger for å sette i gang normaliseringen av pengepolitikken allerede i september, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Rapporten bekrefter at norsk økonomi gikk ut av pandemien og inn i en oppgangsperiode. Det er tiltagende vekst i de fleste sektorer, både når vi ser på sysselsetting og produksjon.

– Samtidig er prisforventningene stigende. Dette må også sees i sammenheng med et meget hett boligmarked. Når stadig flere også melder om kapasitetsproblemer og flaskehalser i produksjon er det ingen grunn til å fortsette med nullrente, sier Frengstad Bjerknes. 

Northmill og Reduce skal hjelpe nordmenn å få bedre lånebetingelser

Jamal Hussain, Northmill Norge

Neobanken Northmill har som visjon å forbedre folks privatøkonomi og tar nå steget inn i det norske markedet.

Det første trinnet er en inngang til refinansieringsmarkedet med produktet Reduce, som allerede har hjulpet tusenvis av svensker med å senke renten på usikret lån, kredittkortgjeld og smålån. 

Refinansieringsmarkedet i Norge er beregnet til svimlende 153 milliarder norske kroner. Med en skreddersydd og velprøvd tjeneste har neobanken som mål å konkurrere med de etablerte aktørene.

Hikmet Ego, administrerende direktør og medgründer i Northmill Bank forteller:

- Vi har lyttet til tilbakemeldingene vi har fått av våre kunder i Sverige og kontinuerlig utviklet vårt produkt fordi vi mener det er en styrke i å inkludere kunder i utviklingsarbeidet. Resultatet er Reduce™. Nå er vi klare til å ta tjenesten med oss utenfor Sverige og vi føler oss sikre på at vi har et meget konkurransedyktig produkt som vil hjelpe mange mennesker å redusere sine rentekostnader. Målet vårt er å tilby flere produkter og tjenester i fremtiden som hjelper mennesker med å forbedre sin personlige økonomi, nå også i Norge.

Det totale antallet lån uten sikkerhet i Norge utgjør 7,7 millioner med et volum på 153 milliarder norske kroner. Etterspørselen etter tjenester som hjelper forbrukere med å redusere rentekostnadene er høy. Northmill Bank, som er en skybasert og digital bank, ser på den utprøvde tjenesten som et positivt tilskudd i det norske markedet.

Jamal Hussain, Country Manager i Northmill Norge kommenterer følgende:

- Vi etterstreber å være så relevante som mulig og tilby banktjenester som vi vet at folk krever av en bank og ikke minst, vil ha nytte av. I dag betaler flere bankkunder for høy rente og dagens bankkunder har ikke samme lojalitet til banken sin. Kundene er aktive og velger å flytte hvis det tilbys flere skreddersydde løsninger og ikke minst gunstigere priser andre steder. Det er her Reduce kommer inn. Vi har sett at Reduce har lykkes i å hjelpe folk til å senke lånekostnadene på praktisk talt alle nivåer i Sverige og vi opplever en kundetilstrømming fra både store banker og fra kjøp-nå-betal-senere-selskaper (BNPL) og kredittselskaper. Dette ønsker vi at også norske bankkunder skal få muligheten til.

Northmill er det høyest rangerte selskapet i bankkategorien på Trustpilot i Sverige. Den personlige kontakten og muligheten til å snakke med en person er en viktig forklaring på den høye kundetilfredsheten.

- Vi er ekstremt opptatt av kundens opplevelse og selv om vi er teknologidrevne, synes vi likevel at du skal kunne ringe oss og få hjelp og svar på spørsmålene dine. Det trenger ikke å være en konflikt mellom å være topp moderne med den nyeste teknologien og å tilby personlig service - tvert imot er det slik du forblir aktuell, sier Jamal Hussain.

Northmill fikk svensk banklisens i slutten av 2019 og har to ganger blitt kåret til et av de raskest voksende selskapene i Europa. Neobanken har også blitt kåret til den åttende mest solide i Sverige av Nordens ledende forretningsmagasin Dagens Industri i konkurranse med totalt 88 ulike banker.

I dag har Northmill et tilbud som strekker seg over betaling sparing, kreditter, refinansiering og forsikring. I Norge er det refinansieringsproduktet Reduce som blir hovedtilbudet fra start.