tirsdag 28. september 2021

Storebrand Bank justerer rentene på boliglån

Storebrand.
Storebrand øker flytende rente på boliglånsrenten. Flytende rente justeres opp med 0,25 prosentpoeng.

- Som en konsekvens av renteendringen til Norges Bank, justerer vi nå boliglånsrenten. Selv etter denne justeringen, vil vi kunne tilby konkurransedyktig rente til våre kunder, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Renten økes med inntil 0,20 prosentpoeng på innskudd.

For nye boliglån gjelder ny flytende rente fra og med 30. september. Renteendring på innskudd og for eksisterende boliglån gjøres gjeldende fra og med 18. november.