fredag 31. desember 2021

9 av 10 forbrukere ser klare fordeler ved delbetaling

Fordeler med delbetaling.
Resurs Bank publiserer i dag Resurs Consumer Report 2021, som omhandler forbrukernes syn på forbrukslån og salgsfinansiering. Rapporten er basert på en forbrukerundersøkelse utført av Kantar Sifo og viser, blant annet, at 9 av 10 forbrukere ser klare fordeler ved delbetaling.

Ifølge undersøkelsen har omtrent hver tredje norske forbruker betalt ved delbetaling de siste to årene. En høy prosentandel av forbrukerne som har valgt delbetaling, er fornøyde, og 9 av 10 ser fordeler ved å dele opp betalingen.

33 prosent oppgir at delbetaling har gitt dem mulighet til å kjøpe et produkt av bedre kvalitet, 25 prosent at de har klart å håndtere en uventet kostnad, og 19 prosent at de har kunnet investere i noe langsiktig.

- Delbetaling er en viktig betalingsmåte som gir en rekke fordeler for forbrukerne, men også for samfunnet som helhet, siden det kan bidra til et mer bærekraftig forbruk ved at forbrukerne kan kjøpe noe som har bedre kvalitet og er mer langsiktig. At privatpersoner har mulighet til å ta opp lån eller benytte seg av kreditt, er grunnleggende for et velfungerende samfunn og en bærekraftig privatøkonomi, sier Nils Carlsson, CEO Resurs Bank.

Resurs Consumer Report beskriver også hvordan forbrukere oppfatter forbrukslån og hva de bruker forbrukslån til. 

onsdag 29. desember 2021

Godt nytt år alle sammen!

Happy new year!
Året 2021 er snart over og vi skriver om ikke lenge 2022. Det betyr at vi skal feire det foregående året og det kommende året. Året som har gått har vært et annerledes år, også økonomisk. Helsesituasjonen, restriksjoner og høye strømpriser har preget året.

Situasjonen omkring helse, strømpriser skatt og privatøkonomi kommer sikkert il å bli et engasjerende emne også den kommende tiden.

Håper med dette at året 2022 blir bedre enn det forrige året, og ønsker alle blogg leserne, nyhetsbrev abonnenter og Twitter følgere god helse og god økonomi.

Godt nytt år!

fredag 3. desember 2021

NBBL: Norsk økonomi er sårbar for rentesjokk

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.
Finanstilsynet advarer nok en gang om at høy gjeldsgrad utgjør en trussel for finansiell stabilitet.

– Vi har satt oss selv i en sårbar situasjon med høy gjeldsvekst over tid. En ukontrollert renteoppgang vil derfor ramme norsk økonomi og boligmarkedet hardt, kommenterer Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Torsdag la Finanstilsynet rapporten Finansielt utsyn, der høy husholdningsgjeld og høye boligpriser trekkes frem som de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi.

– I dag er renten er historisk lav. Det gjør høye boligpriser og høy gjeld håndterlig. Men det øker fallhøyden for uforutsette sjokk i økonomien. Norges Bank forventer i dag at renten skal stige med om lag 1,5 prosentpoeng de neste årene. For en vanlig husholdning med tre millioner i gjeld vil det øke den årlige rentekostnaden etter skatt med om lag 36.000 kroner. En betydelig, men nødvendig innstramming som bør komme nå heller enn senere, kommenterer Frengstad Bjerknes.