fredag 3. desember 2021

NBBL: Norsk økonomi er sårbar for rentesjokk

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.
Finanstilsynet advarer nok en gang om at høy gjeldsgrad utgjør en trussel for finansiell stabilitet.

– Vi har satt oss selv i en sårbar situasjon med høy gjeldsvekst over tid. En ukontrollert renteoppgang vil derfor ramme norsk økonomi og boligmarkedet hardt, kommenterer Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Torsdag la Finanstilsynet rapporten Finansielt utsyn, der høy husholdningsgjeld og høye boligpriser trekkes frem som de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi.

– I dag er renten er historisk lav. Det gjør høye boligpriser og høy gjeld håndterlig. Men det øker fallhøyden for uforutsette sjokk i økonomien. Norges Bank forventer i dag at renten skal stige med om lag 1,5 prosentpoeng de neste årene. For en vanlig husholdning med tre millioner i gjeld vil det øke den årlige rentekostnaden etter skatt med om lag 36.000 kroner. En betydelig, men nødvendig innstramming som bør komme nå heller enn senere, kommenterer Frengstad Bjerknes.