fredag 12. april 2024

Gratis advokat mot barnevernet

StoppBarnevernet.com.
Om du ikke har hørt om barnevernet bør du følge med. Barnevernet har mellom 5.000 og 10.000 ansatte saksbehandlere eller barnevernskonsulenter. Disse ansatte trenger selvsagt barn for å forsvare stillingene sine. Og det kan fort bety dine barn også.

Barnevernet tar en hel skoleklasse hver eneste uke fra foreldre. Du tenker sikkert, jammen så mange forferdelige foreldre kan det da umulig finnes i Norge? Og du har rett, Norge tar flere barn fra foreldre enn sammenlignbare land og er dømt for dette i menneskerettighetsdomstolen.

Barna tar selvsagt skade av å bli tatt fra foreldrene uten lovlig grunn (som vold, rusmisbruk og mentale lidelser). Dette har pågått i tiår og fører blant annet til at over 100 barn begår selvmord hvert eneste år.

Heldigvis har foreldre krav på gratis advokat når man blir utsatt for barnevernet. Les mer om hvordan du finner en god og gratis advokat til din sak mot barnevernet her.

Om en advokat år etter år ikke klarer løse saken, har man kanskje en dårlig advokat. Om man opplever at advokaten saboterer saken bør man ta kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

fredag 22. mars 2024

Billige elsykler: E-wheels.no vant test

E-wheels.no.
Det finnes mange bra elsykkel nettbutikker i Norge, men hvem er best av nettbutikkene?

Etter flere tester ble nettbutikken E-wheels.no kåret til vinner.

Elsykkel nettbutikker i Norge ble testet på pris, utvalg og brukervennlighet. Prisnivået er viktig og i disse tider en tungtveiende faktor, men prisene må også vurderes opp mot betalingsalternativ, salg, garanti, reservedeler osv.

Utvalget i nettbutikken er også helt grunnleggende, og alt fra antall til modeller, fargevalg og så videre blir vurdert. Og selvsagt skal brukervennligheten vurderes, alt fra design, menyer, kategorier, sorteringer og navigering.

Topp 3 i testen ble:

  1. E-wheels.no
  2. Bikeshop.no
  3. Bikster.no

Det var en lang liste med flere elsykkel nettbutikker i testen, men dette er altså de 3 beste, og vinneren ble altså E-wheels.no.

Les hele testen av E-wheels.no og flere andre nettbutikker her.

lørdag 2. mars 2024

Erstatning ved avskjed eller oppsigelse

Erstatning etter usaklig oppsigelse?
Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig ovenfor arbeidstakere på flere ulike rettslige grunnlag etter arbeidsmiljøloven. Det følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-12 at arbeidstaker kan kreve erstatning av arbeidsgiver dersom en oppsigelse er i strid med aml. §§ 15-6 – 15-11.

Av § 15-14 følger det at det samme gjelder i tilfelle av urettmessig avskjed, hvilket må forstås slik at vilkårene for avskjed ikke var tilstede. Les mer om erstatning etter usaklig avskjed eller usaklig oppsigelse her.

I korte trekk er det altså brudd på stillingsvernet arbeidstaker etter loven har rett på, i prøvetiden, etter prøvetiden eller ved de særskilte vernede situasjonene.

Følgende situasjoner har særskilt vern og kan gi krav på erstatning:

  • Usaklig oppsigelse i prøvetid
  • Usaklig oppsigelse
  • Oppsigelse under det særskilte oppsigelsesvernet (sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon)
  • Militærtjeneste eller annen lovlig permisjon
  • Brudd på rett til å stå i stillingen
  • Urettmessig avskjed
Ved rettslig behandling av saken skiller en gjerne mellom lidt økonomisk tap og fremtidig økonomisk tap. Det mest sentrale økonomiske tapet vil naturligvis være inntektstapet som er oppstått ved at arbeidstaker ved oppsigelsen/avskjeden er urettmessig fratatt sitt inntektsgrunnlag hos arbeidsgiver.

Erstatningsutmålingen skal som utgangspunkt stille arbeidstaker likt som om oppsigelsen eller avskjeden ikke fant sted. Les mer om advokathjelp for arbeidstakere på Arbeidsrett-advokat.no.