mandag 20. september 2021

Depositumsgaranti tar helt av

Tryg depositumsgaranti.
Ordningen med depositumsgaranti har tatt helt av. I august i år har økningen vært på 300 prosent sammenlignet med august for to år siden, melder Tryg Forsikring. Det er flest studenter som benytter seg av ordningen hvor leietaker betaler for å slippe depositum.

– Det blir mer og mer vanlig at leietakere bruker en depositumsgaranti fremfor å stille med depositumet selv. Ved å betale en engangskostnad på 14 prosent av depositumet slipper studenter og andre leietakere å binde opp penger til depositum. Tryg overtar da som garantist for at utleiere får dekket eventuelle tap i leieforholdet, for eksempel ved skyldig husleie, skader eller utgifter til utkastelse, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Depositumsgaranti er ikke en forsikring, men en selvskyldnergaranti. Er for eksempel depositumet 30.000 trenger leietaker kun å betale 4200 kroner i en engangskostnad.

– Enkelt sagt betaler leietaker for at vi skal være deres garantist for et avtalt depositumsbeløp. Det kan være mange grunner til at studenter ikke ønsker å binde opp penger i et depositum, og vi ser at både leietakere og utleiere er fornøyd med ordningen. Garantien er regulert av husleieloven hvor utleiere ikke kan kreve husleie for mer enn 6 måneders leie som sikkerhet. Ordningen som selges via hybel.no fungerer også slik at utbetalinger gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker, sier han.

Tall fra SSB viser at 35,8 prosent av 19 til 24-åringer var i høyere utdanning i fjor, og i år har nylig over 300.000 studenter startet studier ved landets universiteter og høyskoler.