fredag 31. desember 2021

9 av 10 forbrukere ser klare fordeler ved delbetaling

Fordeler med delbetaling.
Resurs Bank publiserer i dag Resurs Consumer Report 2021, som omhandler forbrukernes syn på forbrukslån og salgsfinansiering. Rapporten er basert på en forbrukerundersøkelse utført av Kantar Sifo og viser, blant annet, at 9 av 10 forbrukere ser klare fordeler ved delbetaling.

Ifølge undersøkelsen har omtrent hver tredje norske forbruker betalt ved delbetaling de siste to årene. En høy prosentandel av forbrukerne som har valgt delbetaling, er fornøyde, og 9 av 10 ser fordeler ved å dele opp betalingen.

33 prosent oppgir at delbetaling har gitt dem mulighet til å kjøpe et produkt av bedre kvalitet, 25 prosent at de har klart å håndtere en uventet kostnad, og 19 prosent at de har kunnet investere i noe langsiktig.

- Delbetaling er en viktig betalingsmåte som gir en rekke fordeler for forbrukerne, men også for samfunnet som helhet, siden det kan bidra til et mer bærekraftig forbruk ved at forbrukerne kan kjøpe noe som har bedre kvalitet og er mer langsiktig. At privatpersoner har mulighet til å ta opp lån eller benytte seg av kreditt, er grunnleggende for et velfungerende samfunn og en bærekraftig privatøkonomi, sier Nils Carlsson, CEO Resurs Bank.

Resurs Consumer Report beskriver også hvordan forbrukere oppfatter forbrukslån og hva de bruker forbrukslån til.