onsdag 15. mars 2023

Student? Slik får du erstatning for urettmessig utestengelse

Gratis advokat og erstatning etter utestengelse.
Er du student på et studiested som universitet eller høyskole? Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har medført.

Om en er urettmessig utestengt innebærer dette at studenten er eller har vært utestengt fra studiene i ett eller flere semester. Da kan du ha krav på gratis advokat og erstatning.

Utgangspunktet er at studenten skal få erstatning tilsvarende sitt økonomiske tap. Tapet kan være vanskelig å beregne eksakt. Et utgangspunkt vil være å se hen til startlønnen for nyutdannede studenter i de aktuelle yrkene. Videre legges det til feriepenger og pensjonsrettigheter.

Ta kontakt med advokat om fusk og erstatning her.