lørdag 29. april 2017

Lønnsomt med god helse

Nordmenns helsefokus har endret seg de siste tiårene. På arbeidsplassen er det ikke uvanlig at helsetjenester nå tilbys ansatte. Det er lønnsomt for bedriftene å ha friske ansatte. Også de ansatte tjener mer på å være friske.

Man kan nesten si at å ha friske ansatte er den nye firmabilen i Norge. Generell økende interesse i befolkningen for alt fra ernæring, mentaltrening til sykdommer gjorde at Gunnar Andreassen og Vibeke C. Hammer så et behov for et nytt nettsted.

De lanserte i januar 2017 Sykdomsportalen.no hvor nyttig informasjon om sykdommer, medisiner og siste nytt innen helse fra seriøse aktører er samlet.