tirsdag 7. juli 2020

Over halvparten er bekymret for fremtiden

Mange er bekymret for fremtiden.
Korona-krisen har medført nedstenging av en rekke virksomheter, og omfattende permitteringer i løpet av kort tid. I en fersk spørreundersøkelse svarer over halvparten (52,8%) av de spurte, at de er mest bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene ved Korona-krisen, opplyser Ranaposten.no.

– Alle kjenner noen som er rammet av Korona, enten av sykdommen direkte eller av de økonomiske konsekvensene den har skapt. Mange hundretusen er permitterte, og fremtiden synes usikker for enda flere dersom smittebølgen kommer tilbake. Det er derfor ikke overraskende at flertallet av oss er mest bekymret for de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene ved Korona-krisen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Les hele artikkelen her.