onsdag 3. november 2021

Bedrifts-vippsing til værs

Vipps for betaling til bedrifter.
Nordmenn vippser til bedrifter som aldri før. I løpet av årets ni første måneder har antallet transaksjoner mer enn doblet seg.

Det er lenge siden Vipps var mer enn bare en tjeneste for vennebetaling. I selskapets ferske kvartalsrapport kommer det framatøkningen av vippsing til bedrifter også erblitt et områdehvorfolks betalingsvaner endrer seg raskt.

- I årets første månedsteg antallet transaksjoner gjort med Vipps med 28 prosent, sammenlignet med januar i 2020. Utover i 2021 skjøt bedrifts-vippsing fart, og i september hadde antallet mer enn doblet seg.Det gir en vekst på nesten 100 prosent, sammenlignet med september i fjor. Nå utgjør betaling til bedrifter hele 40 prosent av alle transaksjoner med Vipps, sier kommersiell leder Vegar Wikhammer Heir i Vipps.   

Han mener at det voksende antallet Vipps-betalingertil bedrifter skyldesen større trend for elektroniske betalingsmåter. Den handler om at nordmennforventer at betalingen skal være rask, sikker og enkel.

- Bedrifter som skaper enklere og smartere handleopplevelser vil tiltrekke seg flere kunder framover. Det betyr at man må legge til rette for enkel betaling der kunden er.Uavhengig av omvedkommendebefinner seg i butikk, på mobil eller foran pc-enviser våre erfaringer at et trykk med Vipps slår knock-out på alternativer som kreverinnlogging,utfylling av persondataellerbankkort, sier Wikhammer Heir. 

Samtidig med at flere folk vippser til bedrifter, øker også antallet bedrifter som skaffer seg Vipps. Rapporten viser at antallet utsalgssteder som tilbyr kundene å betale med Vipps doblet seg fra juli 2020 til juli 2021.

- Det betyr at så mange som 40 nye butikker skaffer seg Vipps hver eneste arbeidsdag.Kjøpmenn, frisører, bakere og selgere av sportsutstyr vet at Vipps allerede finnes i lomma på over 4 millioner nordmenn.Utsalgsstedene ønsker å tilby betalingsløsninger tilpasset forbrukernes vaner, og det er gledelig at så mange av dem opplever at Vipps gjør nettopp det, sier Wikhammer Heir.