fredag 12. oktober 2018

Sak om barnefordeling? Da kan du få gratis advokat

Barnefordeling? Få en gratis advokat.
Juridiske tvister om barnefordeling oppstår når to parter skilles eller flytter fra hverandre og man ikke blir enige med hverandre om barnets eller barnas bosted eller fordeling av bosted.

Slike saker kan være tunge emosjonelt, særlig etter et samlivsbrudd og siden det i tillegg ofte dreier seg om egne barn eller felles barn. For mer informasjon om barnefordeling og barnerett se denne siden.

Så når man har en foreldretvist om barnefordeling er det siste man trenger økonomiske problemer med stadig flere advokatregninger på toppen av andre problemer. Heldigvis har man i Norge en ordning om fri rettshjelp, eller gratis advokat, i saker om barnefordeling.

Barnefordeling kan også dreie seg om hvem av partene som skal ha foreldreansvaret, det vil si det juridiske ansvaret for barnet med alt det innebærer.

Det er endel vilkår som må være tilstede for at man har krav på gratis advokat, du kan sjekke nettsiden Gratis-advokat.no for mer informasjon.


onsdag 12. september 2018

Slik kan du få et lån på dagen

Søk om et lån på dagen.
Bortsett fra boliglån og billån er de fleste andre lånene lån man helst skulle hatt på dagen. Tenk for eksempel om det er salg i en møbelbutikk og du sparer 10.000,- kroner på å kjøpe en sofasalong,, men må betale 10.000,- kroner mer om du skal kjøpe sofasalongen en uke senere.

Da er det selvsagt smart med et lån på dagen, og direkte lønnsomt også, nærmest uansett rente. Men man skal jo selvsagt prøve å få best mulig rente uansett, selv om man søker om et lån man vil ha innvilget samme dag.

Men det er ikke alltid like lett. Det er praktiske og tekniske utfordringer som gjør at det ikke alltid er mulig.

Om du skal ha et lån på dagen må du uansett søke om lånet på internett, det er fordi du enkelt da kan identifisere deg, oppgi lånebeløp, nedbetalingstid og få lånetilbud og akseptere lånetilbudet i løpet av minutter.

Man bruker gjerne BankID eller andre metoder for å identifisere seg, man oppgir kontonummeret, og blir din lånesøknad godkjent (som regel i løpet av minutter) kan du få utbetalt lånet samme dag.

Merk at det kan ta noen timer eller opptil to dager til pengene er tilgjengelig på din konto, avhengig av bank. Les mer om lån på dagen på denne siden.

lørdag 25. august 2018

Økonomisk smart med minilager

Leie et minilager?
Har du hørt om minilager? Et minilager er enten en lagercontainer eller et lagerhotell der man oppbevarer innbo, verdigjenstander, samlinger, møbler og lignende.

Å leie minilager koster for det første ikke så mye, og det kan være økonomisk lurt i flere situasjoner. Tenk for eksempel på oppussing. Hva om møbler eller elektrisk utstyr blir ødelagt?

Eller når men er på en legre ferie, hva med de uerstattelige gjenstandene? Eller du trenger et midlertidig lager og spør slakt eller naboen ta vare på noe. Hva om ulykken er ute? Forsikringen gjelder ikke og da er verdien borte.

Om du trenger å leie minilager sjekk 123 Minilager som leier ut lager på flere steder i Norge.

fredag 17. august 2018

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Du kan ha krav på gratis advokat.
Fri rettshjelp-ordningen er en statlig ordning som dekker privatpersoners utgifter til advokathjelp i enkelte saker. Fri rettshjelp-ordningen reguleres av lov om fri rettshjelp. Fri rettshjelp-ordningen er en subsidiær ordning. Det betyr at dersom man kan få dekket advokatutgiftene på annen måte, for eksempel gjennom forsikring eller veiledning fra offentlige instanser, har man ikke krav på fri rettshjelp. Det er derfor viktig å undersøke med forsikringsselskapet før man søker om fri rettshjelp.

I noen typer saker har man alltid krav på fri rettshjelp, mens i andre saker er rettshjelpen behovsprøvd. Når det gjelder barnefordelingssaker er fri rettshjelp behovsprøvd. Det betyr at det kun er en begrenset krets av personer som får innvilget fri rettshjelp i barnefordelingssaker. Behovsprøvingen skjer etter en vurdering av søkerens økonomiske stilling.

Fritt rettsråd og fri sakførsel
Fri rettshjelp kan deles inn i to kategorier. Fritt rettsråd er juridisk rådgivning som skjer utenfor domstolene. Ved fritt rettsråd har man krav på 7 timers juridisk rådgivning. Man må betale en egenandel på 1020 kroner. Egenandelen tilsvarer 1 ganger den offentlige salærsatsen. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra egenandelen, og egenandelen kreves inn av advokaten som yter rettshjelpen.

Fri sakførsel er rettshjelp som utføres i forbindelse med at en sak skal bringes inn for retten. Ved fri sakførsel påløper det også en egenandel. Egenandelen utgjør 25 % av advokatens salær, men aldri mer enn 8 ganger den offentlige salærsats på 1020 kroner. Det betyr at man ved fri sakførsel maksimalt må betale en egenandel på 8160 kroner.

Advokater kan innvilge fri rettshjelp til personer som henvender seg for bistand. Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp i en foreldretvist kan du få en advokat til å vurdere dette for deg.

Økonomisk prosessrisiko
Selv om man kun må betale en egenandel ved fri sakførsel som er begrenset til 8160 kroner, kan man ved en rettssak bli ansvarlig for motpartens advokatutgifter. Dette er fordi hovedregelen i tvisteloven er at den som vinner saken skal få sine saksomkostninger dekket av motparten. I barnefordelingssaker kan saksomkostningene bli høye. Det er derfor viktig at advokaten opplyser om dette før klienten bestemmer seg for at han eller hun vil ta saken til retten. Unntaksvis kan retten bestemme at man skal bli fritatt fra å dekke motpartens saksomkostninger.

Unntak fra inntekts- og formuesgrensene når advokatutgiftene blir høye
Selv om man ikke oppfyller de økonomiske vilkårene for å innvilget behovsprøvd fri rettshjelp, kan retten i enkelte tilfeller innvilge fri rettshjelp. Forutsetningen er at advokatutgiftene i saken blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske stilling. For at det skal være adgang til å gi dispensasjon fra de økonomiske vilkårene, må utgiftene til advokat være uforholdsmessig høye.

Unntak fra fri rettshjelp
Selv om man oppfyller de økonomiske vilkårene for behovsprøvd rettshjelp, kan retten i enkelte tilfeller bestemme at man ikke skal få dekket utgiftene til advokatbistand. Dette følger av lov om fri rettshjelp § 16 femte ledd. Vilkåret er at det er urimelig at det offentlige betaler for advokatutgiftene. Det følger av forarbeidene til lov om fri rettshjelp at unntaksbestemmelsen skal brukes med varsomhet.

søndag 22. juli 2018

Kan man vinne penger på spill?

Du kan vinne mye penger på pengespill.
Pengespill er ikke tillatt i Norge, med mindre spillene drives av statseide norsk Tipping. Likevel spiller nordmenn på flere utenlandske spillsider og apper.

Det er mange årsaker til det, for det første er spilene som utenlandske sider og mobile spill tilbyr mye bedre og morsommere enn de fra Norsk Tipping.

Og det utbetales mer i premier hos aktører som LeoVegas, Unibet, ComeOn og Rizk enn hos Norsk Tipping. De utenlandske aktørene gir deg som spiller typisk rundt 95% av innsatsen tilbake som utbetalte premier, det gjør ikke Norsk Tipping.

Det vil si at det i snitt nesten ikke koster penger å spille i utlandet. Resultatene varierer selvsagt fra dag til dag, spill til spill og fra spiller til spiller.

En spiller kan satse 5.000 kroner og få 50.000 kroner i premie, men en annen spiller vinner bare 2.500 kroner på samme spillet.

Derfor bør man ikke vurdere spill som en inntektskilde, med mindre man er en dyktig pokerspiller eller er bombesikker på utfallet av sportsbetting eller lignende. Men du må også huske på at mange også tilbyr gratis spill.

torsdag 12. juli 2018

Mer vanlig å bruke eFaktura

Økt utbredelse av eFaktura i Norge.
Vi får alle regninger, det meste betaler vi på nett når vi bestiller eller i kassen når vi henter varene våre.

Men vi får alle regninger på utgifter som strøm, mobil, nett og lignende.

De fleste av oss synes det er et herk å logge inn å betale regningene, ofte fordi det oppfattes som noe knotete å sjekke inn, taste kid-nummer og så videre.

Når man bruker eFaktura gjøres det meste automatisk, man sjekker inn i nettbanken som vanlig og trykker bare ok. Da slipper man all knotet med faktura i posten, tastingen, og ikke minst, man slipper feil.

Og så slipper man fakturagebyr og purringer også. Les mer om økningen i bruk av eFaktura her.

mandag 2. juli 2018

Apple Pay etableres i Norge

Apple Pay har kommet til Norge.
Det har lenge vært forventet at betalinger skulle flyttes fra fysiske penger og til kort, og fra kort til mobilen.

Særlig har det vært spenning knyttet til hvordan verdens ledende smarttelefon produsent Apple skulle løse utfordringene ved betaling med iPhone og Apple Watch.

Med lanseringen av Apple Pay i Norge har vi fått svaret. Mastercard og Visa var noen de første med Apple Pay i Norge.

Men også Nets og mange andre ledende aktører har nå implementert Apple Pay for butikker og nettbutikker i Norge.

Da gjenstår det å se hvordan Google Pay rulles ut på Android i Norge.