tirsdag 14. september 2021

Ny rapport fra Norges Bank: Nå blir det økt rente

Økt rente på boliglån.
Regionalt nettverk i Norges Bank viser en bred oppgang i norsk økonomi.

– Rapporten gir Øystein Olsen alle argumentene han trenger for å sette i gang normaliseringen av pengepolitikken allerede i september, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Rapporten bekrefter at norsk økonomi gikk ut av pandemien og inn i en oppgangsperiode. Det er tiltagende vekst i de fleste sektorer, både når vi ser på sysselsetting og produksjon.

– Samtidig er prisforventningene stigende. Dette må også sees i sammenheng med et meget hett boligmarked. Når stadig flere også melder om kapasitetsproblemer og flaskehalser i produksjon er det ingen grunn til å fortsette med nullrente, sier Frengstad Bjerknes.